Parkeren Heliomare

Heliomare Wijk aan Zee

Heemskerk, 30 maart 2017

Met ingang van 6 april 2017 zal het parkeerbeleid rondom Heliomare drastisch veranderen. Als bezoeker van onze vereniging en dus ook van Revalidatiecentrum Heliomare zal het parkeren gratis blijven, maar u ontvangt bij het inrijden een inrijpas. Bij het verlaten van Heliomare kunt u tegen inlevering van deze inrijpas een uitrijpas verkrijgen. U dient daarbij te vermelden dat u bezoeker bent geweest van Sportvereniging KIS. Eventueel kunt u uw lidmaatschapspasje tonen. Uw uitrijpas verkrijgt u dan gratis.

Deze maatregel is door Revalidatiecentrum Heliomare genomen om het parkeeroverlast van strandgangers in de zomerperiode te verminderen. Wij respecteren deze maatregel van Revalidatiecentrum Heliomare en zijn er tevens bewust van dat deze maatregel tot enige overlast kan leiden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Revalidatiecentrum Heliomare heeft onze vereniging het volgende laten weten:

Om te voorkomen dat mensen onbevoegd parkeren op het terrein van Heliomare en onze cliënten en bezoekers hierdoor geen geschikte parkeerplek kunnen vinden, is besloten om over te gaan op een ander manier van toegang te verlenen tot het parkeerterrein.
Er is door Heliomare gekozen om met een parkeerkaartsysteem te gaan werken.
Deze verandering van toegang tot het parkeerterrein gaat in per 6 april 2017. De voorbereidende werkzaamheden zijn op 3, 4 en 5 april gepland.

Wat verandert er voor leden van huurders van de sportaccommodaties?
Bij aankomst trekt u bij de slagboom een inrijkaart uit de automaat. Deze kunt u bij vertrek inleveren bij de receptie, waar u gratis een uitrijkaart verkrijgt. De receptie bevindt zich bij de hoofdingang.

Leden vereniging die de sporthal en/of zwembad huren: U meldt bij de receptie bij welke vereniging u lid bent of u laat uw verenigingspas zien. Tegen inlevering van uw inrijkaart ontvangt u gratis uw uitrijkaart. Met deze uitrijkaart heeft u 30 minuten te tijd om het parkeerterrein te verlaten.

Mensen die onterecht hun auto op het terrein zetten, kunnen tegen betaling van 25 euro een uitrijkaart krijgen.

error: Content is protected !!