Geen zwemmen donderdag 6 december 2018

In verband met een technische storing kan er op donderdag 6 december 2018 niet gezwommen worden tijdens ons zwem uur in het Sportfondsenbad te Beverwijk van 19.00 – 20.00 uur.

Wij hebben voorzover mogelijk onze leden hierover per mail geïnformeerd.

Onze excuses voor het ongemak.

Wij zien u graag donderdag 13 december a.s. weer in ons bad.

Heeft u geen mail gehad? Dan heeft u waarschijnlijk de AVG verklaring niet ingevuld. Wij zijn dan ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming wettelijk niet meer in staat om u per mail te mogen benaderen.

U kunt dit ongedaan maken, door vooralsnog ons de ‘akkoordverklaring AVG-protocol‘ ondertekend toe te sturen. Dan wordt u weer opgenomen in het mail bestand.