Contributieladders KIS

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tm 31 december. Indien u in de loop van het kalenderjaar lid wordt, wordt de contributie naar rato berekend.

Zwemmen ma-di-do

01-01 / 31 -12 € 135,00
01-02 / 28-02 € 123,75
01-03 / 31-03 € 112,50
01-04 / 30-04 € 101,25
01-05 / 31-05 € 90,00
01-06 / 30-06 € 78,75
01-07/ 31-07 € 67,50
01-08 / 31-08 € 56,25
01-09 / 30-09 € 45,00
01-10 / 31-10 € 33,75
01-11 / 30-11 € 22,50
01-12 / 31-12 € 11,25

Para badminton / bewegen in warm water

01-01 / 31 -12 € 141,00
01-02 / 28-02 € 129,25
01-03 / 31-03 € 117,50
01-04 / 30-04 € 105,75
01-05 / 31-05 € 94,00
01-06 / 30-06 € 82,25
01-07/ 31-07 € 70,50
01-08 / 31-08 € 58,75
01-09 / 30-09 € 47,00
01-10 / 31-10 € 35,25
01-11 / 30-11 € 23,50
01-12 / 31-12 € 11,75