Zwemvaardigheidstest kader

Het sportfondsenbad te Beverwijk was 21 september 2019 het toneel voor een bijscholing reddend zwemmen voor alle kaderleden van de KIS. In samenwerking met het Sportfondsenbad zelf is voor zowel de medewerkers van het Sporfondsenbad als voor medewerkers van de KIS een zwemtest in elkaar gedraaid door instructeur Edwin van de reddingsbrigade Wijk aan Zee.

Na het theoretische gedeelte waarbij de grepen nog een keer onder de loep werden genomen, werd in het bad geoefend aan de hand van een aantal casus.

Het is voor de KIS een uitgemaakte zaak dat kaderleden die toezicht houden actief kunnen ingrijpen bij calamiteit. Wij staan altijd met voldoende mensen langs de kant om het bad te monitoren. De KIS heeft voor alle baden waar gebruik van wordt gemaakt een ‘Toezichtplan’ en een ‘Ontruimingsplan’ opgesteld. Wekelijks wordt bijgehouden wie waar staat langs de kant. Wij hopen dat op deze manier de kans op ongevallen zo klein mogelijk wordt gehouden!

error: Content is protected !!