Besluit bestuur zaterdaggroep

Op de zaterdag ochtend heeft de KIS een sport uur ‘bewegen in warm water’.

Het bestuur is gevraagd een standpunt in te nemen inzake de problematiek rondom het meebrengen van (klein)kinderen en familieleden in het bad.

  • Wij hebben daarbij zorgvuldig de betrokkenen gesproken en gekeken naar een oplossing. Wij moeten daarbij constateren dat er geen oplossing mogelijk is. De wettelijke regeling rondom toezicht op zwembaden is heel duidelijk. Zonder nu inhoudelijk op deze wettelijke regeling in te gaan, heeft het bestuur besloten dat in het vervolg kinderen tijdens dit zwem uur niet meer zijn toegestaan. Het is nu eenmaal niet te verenigen met de doelstelling en het huidig toezicht tijdens dit sport uur.
  • Het meenemen van familieleden achten wij niet toegestaan omdat we nu eenmaal te maken hebben met een wachtlijst voor dit uur. Alleen diegene geregistreerd staan als lid, mogen gebruik maken van dit uur.
  • Indien de leiding bij afwezigheid zelf voor vervanging zorgt en deze vervanging neemt bij gebrek aan oppas haar kinderen mee, staat het bestuur dat toe mits er toezicht wordt gehouden op het kleine bad waar deze kinderen zich dan in bevinden.

Bovenstaand besluit zal in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Luister”]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *