Contributienota’s 2020

Maandag 9 december 2019 ontvangt u weer uw jaarlijkse contributienota van de KIS. Dit betreft de contributie van 1 januari tot en met 31 december 2020.

In de algemene ledenvergadering is voor 2020 eveneens als voor 2019 GEEN verhoging afgesproken. U blijft dus het zelfde betalen als in 2018 & 2019. De penningmeester zal op grond van de verhogingen in de huurkosten alsmede de algemene kosten voor 2021 een nieuw voorstel doen tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2020.

Er bestaat een mogelijkheid om in termijnen te voldoen, maar dan MOET u een incassomachtiging afgeven. Als u nog wilt meedoen met het batchbestand voor januari, dan dient u de incassomachtiging voor 23 december 2019 bij het secretariaat te hebben ingeleverd. U mag ook een scan opsturen.