Voorlopig geen sport uren voor KIS

Ondanks het feit dat de overheid het weer toestaat dat er weer gezwommen mag worden, heeft het bestuur voor wat betreft het zwem uur op de donderdag avond besloten deze tot en met augustus geen doorgang te laten vinden.

Ook geen sporten in Heliomare tot en met augustus 2020

Voor wat betreft de sport uren (zwemmen en badminton) in Heliomare is het Revalidatiecentrum Heliomare zelf die nog geen bezoekers toelaat. Hoewel Revalidatiecentrum Heliomare mondjes maat weer gaat opstarten, zijn het de huurders (zoals onze vereniging) die het laatst weer mogen toetreden tot de sport accommodaties.

Sportfondsenbad Beverwijk

Het bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt voor de donderdag avond. Deze is ook goedgekeurd door zowel het management van het bad alsmede de gemeente Beverwijk. Maar desondanks heeft het bestuur het besluit genomen om vooralsnog niet te gaan zwemmen. De reden is als volgt.

Ruim 58% van de zwemmers van de donderdag avond woont in een (gezinsvervangend) tehuis. Tehuizen van bijvoorbeeld het SIG of van Philadelphia Zorg. We hebben contact gehad met zorgkader van deze tehuizen en die vinden de tijd nog niet rijp om weer met hun cliënten buiten het tehuis activiteiten te ondernemen.

Met die beredenering kunnen wij als bestuur deels meegaan, mede omdat veel van deze cliënten een aandoening heeft binnen het autistisch spectrum.

De corona maatregelen bij het Sportfondsenbad te Beverwijk zijn zo drastisch dat veel cliënten daar behoorlijk last van zullen hebben. Wij noemen bijvoorbeeld het feit dat je niet mag douchen, alleen bij uitdrukkelijke behoefte gebruik mag maken van het toilet, thuis moet omkleden etc.

Ook de routing naar het bad is geheel anders. De zwemmers komen alleen nog in de kleedruimtes NA het verlaten van het bad. Zij moeten zich boven op het terras omkleden en de kleding in tassen naast het bad zetten.

Daarnaast schatten wij in dat van de overgebleven 42% slechts een deel gebruik zal gaan maken van het bad.

Vervolgens hebben wij een aantal vrijwilligers die, vanwege de corona, geen toezicht mogen of kunnen houden.

En tenslotte zijn er na afloop van het zwem uur extra werkzaamheden voor onze vrijwilligers te verwachten.

Het moge u duidelijk zijn dat hoezeer wij als bestuur ook de zwem uren weer willen hervatten, dat het een enorme opgaaf zal zijn om alles in goede banen te leiden. Wellicht zijn de maatregelen per september zodanig versoepeld dat deze maatregelen niet meer nodig zijn.

Al met al is het bestuur  tot de conclusie gekomen om de resterende periode voor de zomervakantie geen gebruik te maken van het zwem uur op de donderdag avond.

Wij hopen dat u zich in onze situatie kunt verplaatsen.

Compensatie

Als bestuur realiseren wij ons terdege dat u uw contributie kwijt bent over de periode dat er niet gesport kan worden. Aan de andere kant dienen wij als vereniging wel de huur te voldoen, ondanks het feit dat er niet gesport kan worden. Het bestuur is daarom, vooralsnog, voornemens om op de contributie van 2021 een korting toe te passen, om u een gedeelte te compenseren. Het bestuur houdt daarbij wel een slag om de arm, omdat wij nu reeds berichten ontvangen van de subsidiërende partijen dat de subsidies 2021 ernstig onder druk  komen te staan vanwege de teruglopende gemeente financiën, dit ook als gevolg van het corona virus.

Wij zullen u hierover in het najaar van 2020 informeren.