Handreiking Sporthulpmiddelen

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Luister”]

Meer mensen met een beperking aan het sporten en bewegen, mét een passend sporthulpmiddel als dat nodig is.

We vinden het allemaal belangrijk dat mensen met een beperking meedoen met sport en bewegen. Veel van hen hebben daar echter een speciaal sporthulpmiddel bij nodig, zoals een sportrolstoel of handbike. In de praktijk is dit een uitdaging, door gebrek aan kennis en ingewikkelde regels. Deze Handreiking geeft inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen.

Waarover gaat de Handreiking?

De Handreiking Sporthulpmiddelen is een eerste stap richting kwalitatief goede, betaalbare én beschikbare sporthulpmiddelen. De handreiking biedt houvast in het duiden van de behoefte van de doelgroep, de problematiek en de oplossingsrichtingen. Daarnaast vind je aanknopingspunten om (landelijk, regionaal, of lokaal) beleid te beïnvloeden.

Voor wie is de Handreiking?

Deze Handreiking is interessant voor professionals, beleidsmakers en -uitvoerders in de hele keten van de verstrekking van sporthulpmiddelen. De Handreiking biedt tips en handvatten voor o.a. beleidsmakers sport (landelijk, regionaal, lokaal), Wmo consulenten & casemanagers, zorgverzekeraars, professionals in de zorg die te maken hebben met mensen met een fysieke beperking, leveranciers van sporthulpmiddelen, consulenten sport & bewegen/beweegloketten en buurtsportcoaches aangepast sporten.download hier de handreiking

Betrokken partijen

De Handreiking is ontwikkeld vanuit het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’, dat in opdracht van VWS wordt uitgevoerd door de volgende partijen:

  • Special Heroes NL
  • Gehandicaptensport NL
  • Esther Vergeer Foundation
  • Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *