Jeugdfonds Sport & Cultuur nu ook voor volwassenen in Beverwijk

KIS - Jeugdfonds Sport & Cultuur

Heemskerk, 12 januari 2021

Voor kinderen biedt de gemeente Beverwijk al enkele jaren een tegemoetkoming aan voor kinderen waarvan de ouders het lidmaatschap of de kleding voor het sporten of voor culturele activiteiten niet kunnen betalen. Zo kan er voor sport maximaal €450,- per kind per jaar aangevraagd worden en voor cultuur maximaal €500,- per kind. Ook kan er voor kinderen vanaf 4 jaar een zwemlespakket voor diploma A en B worden aangevraagd bij het Sportfondsenbad, inclusief diplomagarantie.

Volwassenenfonds
Vanaf 2021 is de gemeente Beverwijk ook aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Volwassenen met een kleine beurs kunnen met dit fonds sporten of aan culturele activiteiten meedoen.
Het fonds voor volwassenen vanaf 18 jaar, helpt met het betalen van de contributie/het lesgeld voor een sport of culturele activiteit, wanneer iemand dat zelf even niet kan. Zo is het toch mogelijk om lid te worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs te doen. 

Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u altijd contact opnemen via noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl of telefonisch via 06–14322908.