Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Alle leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de online ledenvergadering welke van 16 tot en met 22 maart 2022 gehouden zal worden. 

Eind februari / begin maart ontvangt u een mail met link en toegangscode om de online vergadering bij te wonen en te stemmen. U mag van 16 tot en met 22 maart 2022 inloggen en uw stem uitbrengen. 

De volgende agenda punten staan op het programma:

 1. Goedkeuring notulen vergadering 30 maart 2021
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag secretariaat
 4. Financieel overzicht 2021
 5. Verslag kascommissie 2022
 6. Verkiezing kascommissie 2023
 7. Begroting 2023
 8. Bestuursverkiezing
 9. Verkiezing voorzitter
 10. Wijzigingen huishoudelijk reglement
 11. Wijziging statuten in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 12. Wat u verder inbrengt
 13. Uw stemming

 

Wenst u zelf wat in te brengen kunt u dit doen via een mail naar

secretariaat@dekis.nl