Algemene ledenvergadering 2021 is open tot en met 22 maart 2022

De website www.ALV-KIS.nl staat online.

U mag dus weer uw stem laten horen. Omdat er in verband met de nieuwe WBTR wetgeving statutenwijzigingen op stapel staan, moet minimaal 2/3 van de stemgerechtigde leden hun stem laten horen.

Het bestuur hoopt dan ook dat u gebruik zult maken van uw recht om te stemmen.

U vindt de ALV HIER.

In de brief die u in februari heeft ontvangen, staat een wachtwoord. Heeft u die niet meer, klik hier.