Redactie en kopie aanleveren volgende nieuwsbrief: pr@dekis.nl
LOGO_nieuwsbrief_KIS

Jaargang 2021 nummer 7

Start deel 2 van ons verenigingsjaar

Opstarten sport-uren per 1 september 2021

Onze zwem uren

Voorlopig aantal zwemmers per sport uur:
Maandag zwemmen Heliomare: maximaal 8
Dinsdag zwemmen Heliomare: maximaal 8
Donderdag zwemmen SFB Beverwijk: maximaal 50
Zaterdag 'bewegen in warm water' Heliomare: maximaal 8
IMG_SFB-2
Per 1 september gaan we weer opstarten met onze sport-uren. Daarbij hebben we voor de één een prettig bericht en voor de ander een minder prettig bericht.
Het goede nieuws is dat alle sport-uren weer opgestart worden. In het landelijk zwem-protocol is opgenomen dat in zwembaden (in het water!) ook de 1.5 meter maatregel van toepassing is.
Elk bad bepaald zelf hoeveel mensen gelijktijdig mogen zwemmen. Revalidatiecentrum Heliomare heeft voor haar bad bepaald dat ‘slechts’ 8 mensen gelijktijdig gebruik mogen maken van het bad.
Voor hun interne revalidatieproces zal dit weinig consequenties hebben, maar voor verenigingen zoals de KIS heeft dit besluit toch wel zijn uitwerking.
Normaal maken 20- 25 mensen gebruik van het bad, dus de 8 maximaal is wel een aderlating.
Omdat we precies midden in de zomervakantie altijd de nieuwe huurcontracten krijgen voorgesteld, heeft het dagelijks bestuur besloten om toch een huurverplichting aan te gaan met Heliomare.
Het in eerste instantie niet aangaan van een huurverplichting omdat slechts 8 mensen in het bad mogen, zou immers kunnen leiden dat wij onze huurpositie kwijt zouden kunnen raken aan een andere organisatie.
Dat is iets wat wij niet zouden willen. We nemen deze maatregel dan ook in eerste instantie op de koop toe. We hopen dat de maatregel van korte duur is, en dat we binnen niet afzienbare tijd weer normaal gebruik kunnen maken van het bad.
Deze maatregel heeft wel tot gevolg dat we voor de maandag, dinsdag en zaterdag (al onze zwem-uren in het Heliomare bad) weer een reserveringssysteem in het leven roepen.
Daarbij gaan wij wel aangevraagde reserveringen beoordelen en ieder een gelijke kans geven tot gebruik van het bad. Gemiddeld houdt dit in dat u slechts eens in de drie á vier weken van ons bad gebruik kunt maken tot het moment dat het aantal deelnemers weer wordt vrij gegeven.
De definitieve contributie over 2021 zal het bestuur de contributie naar rato gaan berekenen. Daar komen we later in deze nieuwsbrief op terug. Wel is het zo dat de mensen die normaliter op maandag of dinsdag van ons bad in Heliomare gebruik kunnen maken, met dit abonnement ook op de donderdagavond kunnen zwemmen in het Sportfondsenbad te Beverwijk. Wij huren daar nl. ook het bad van 19:00 – 20:00 uur. Alleen dient u rekening te houden dat het bad in Heliomare gemiddeld 5 tot 6 graden warmer is dan het bad in Beverwijk.

Aangepast badminton

handreiking sport background
Voor de badmintonners hebben wij wel goed nieuws. De fysio-apparatuur wordt uit de sporthal gehaald. Wij hebben dus weer de gehele zaal tot onze beschikking. Dit heeft tot gevolg dat u niet meer hoeft te reserveren voor de woensdag-avond. Standaard houden wij al bij welke mensen aanwezig zijn op de woensdag, dus mocht achteraf blijken dat toch iemand met een COVID-19 besmetting had deelgenomen aan dit sport-uur, wij ten alle tijden alle deelnemers op de hoogte zullen brengen.

Deen Sponsor Actie

DEC210021 - Sponsoractie 2021 - Banner - 320x50px
De DEEN sponsor actie is super goed verlopen. Winkelend publiek kon bij de DEEN Supermarkt op de Maerten van Heemskerckstraat in Heemskerk hun sponsormunten verdelen over de basketbal vereniging, zwemvereniging Oeza, de pony club, de scouting en de KIS. De supermarkt manager heeft in zijn mail van dinsdag 16 augustus jl. laten weten dat de KIS met dik 7.000 munten bovenaan staat, gevolgt door de Oeza met bijna 2.700 munten.
Aan ieder die zijn munten heeft gesponsord aan de KIS:
HARTELIJK DANK!

Contributie nota 2021

Het bestuur heeft eerder aangekondigd dat de contributienota 2021 pas in september wordt verstrekt.
Deze datum willen we enigszins oprekken gezien de situatie bij het zwemmen in Heliomare. Zie bovenstaande berichtgeving. We hopen dat in de loop van september verregaande versoepelingen worden aangekondigd zodat het zwemmen in Heliomare normale doorgang kan vinden. Op deze manier kan de penningmeester een betere inschatting maken, welk bedrag aan contributie reëel kan zijn. Wordt dus vervolgt.
facebook twitter 
MailPoet