Redactie en kopie aanleveren volgende nieuwsbrief: pr@dekis.nl
LOGO_nieuwsbrief_KIS

Jaargang 2022 nummer 1

Algemene Ledenvergadering 2022

online van 16 tm 22 maart 2022

Ook in 2022 heeft het bestuur er voor gekozen om de Algemene Ledenvergadering online te laten plaatsvinden.
U ontvangt in de week voorafgaand de ALV een mail met daarin de agenda + het wachtwoord en de link om de ALV website te openen.

Wat zeker wordt behandeld zijn de statutenwijzigingen in het kader van de WBTR wetgeving. Deze wet is 1 juli 2021 ingegaan, maar geeft besturen 5 jaar na dato nog de gelegenheid om de statuten aan te passen conform deze wettelijke vereisten.
Om statuten te kunnen wijzigen is een meerderheid van stemgerechtigde leden nodig. Het is dus zaak dat u allemaal een stem uitbrengt. Anders is het bestuur genoodzaakt om binnen 6 weken een tweede aanvullende Algemene Leden Vergadering uit te schrijven. U begrijpt dat het dus makkelijker is als iedereen direct zijn stem bij de eerste ALV uitbrengt.

De online vergadering is weer opgebouwd zoals de laatste keer. U ziet in het menu weer de onderdelen staan. Via de agenda kunt u direct naar het onderwerp doorlinken om te bestuderen.

Voor de bestuursverkiezing 2022 roepen wij nog kandidaten op die zich als bestuurslid willen inzetten voor KIS. Informatie over onze bestuursfuncties kunt u hier lezen. Via deze pagina kunt u ook naar het bestuursprofiel linken.

Tevens wordt tijdens de ALV uiteraard ook de vaste onderdelen behandeld, zoals het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaaroverzicht, verslag van de kascommissie, de begroting voor 2023, en de wijzigingen in het huishoudelijk reglement. Kortom voldoende info om u als betrokken lid op de hoogte te stellen.

Als laatste is er een online stemformulier die u dient te doorlopen waarmee u uw akkoord kunt geven op de aangekondigde wijzigingen en voorwaarden. Gaat u niet akkoord, kunt u dit motiveren via het zelfde stemformulier.

De KIS zit met een ernstig vrijwilligers tekort

Zoals wij in onze laatste nieuwsbrief ook al hebben medegedeeld, kampen wij met een ernstig tekort aan toezichthouders. Zeker in deze Corona-tijd moeten nogal wat mensen in quarantaine blijven. Het bestuur heeft dan ook besloten om, indien sprake is van een vrijwilligers-tekort op een sport uur, dit uur dan (tijdelijk) wordt gesloten. Dit hebben wij al in oktober gedaan met het zwem uur op de zaterdag (en daar is helaas nog steeds geen oplossing voor gevonden!!), maar nu lopen ook de overige zwem uren gevaar.
Gaat u sporten? Check dan eerst even onze website of het uur wel doorgaat! U kunt dit doen via de volgende link:
https://www.dekis.nl/uitval/
Nadere uitleg waarom het bestuur tot deze maatregel is gekomen, kunt u lezen via deze link:
Sluiting uren bij onvoldoende kaderleden - Sportvereniging KIS (dekis.nl)

Helaas hebben wij bij onze zuster vereniging Redeoss te Delft al moeten lezen dat zij de hele zwem afdeling hebben gesloten wegens gebrek aan voldoende gekwalificeerde vrijwilligers. Laten we hopen dat dit bij ons niet zal gebeuren! Laten wij daar met z'n allen voor waken!

Kent u mensen die zich als vrijwilliger wenst in te zetten voor KIS, wijs hem of haar dan op onze vacature pagina.

Contributie nota 2022

contributieheader800x600
Normaliter wordt voorafgaand het nieuwe verenigingsjaar (jan-dec) in december voor de eerste keer de contributie geïnt. Echter door de Corona beperkingen, en dus door het niet kunnen sporten, heeft het bestuur besloten om dit moment (weer) uit te stellen.
Op dit moment zijn de meeste sport uren weer toegankelijk. Wij gaan daarom rond 28 februari 2022 een incasso uitvoeren. Normaliter zou € 68,75 worden geïncasseerd (50% van € 137,50 voor leden > 16 jaar) of € 43 voor jeugdleden (50% van € 86), maar omdat we in januari vrijwel niet hebben kunnen sporten, krijgt u een korting van 10% op dit bedrag afgerond op hele euro's naar boven. Dus voor leden boven de 16 jaar gaan we € 62 incasseren en voor jeugdleden wordt dit € 39. Bij de 2e incasso in September zullen dit weer de normale incasso bedragen zijn, nl. € 68,75 (>15 jaar) en € 43 (tm 15 jaar).

Zorgt u ervoor dat op of rond 28 februari a.s. dit bedrag op uw rekening staat.

De leden van de reeds geschorste hydrotherapie groep op zaterdag ochtend ontvangen uiteraard (nog) geen rekening. Zolang dit uur geen doorgang kan vinden, zal geen contributie plaatsvinden. Het bestuur beslist na de ALV wat verder met dit uur zal gebeuren. Heeft u ideeën? Laat het ons weten op de ALV via een ingezonden stuk. U kunt uw mening en/of ingezonden stuk sturen naar het secretariaat o.v.v. ingezonden stuk ALV. Uw idee zal op de ALV als ingezonden stuk worden geplaatst met commentaar vanuit het bestuur of het stuk (juridisch) haalbaar is.
facebook twitter 
Email Marketing Powered by MailPoet