Aanmelden

Header boven met titel: Meld je nu aan bij de KIS!

Om lid te worden van onze sportvereniging heeft u twee mogelijkheden:

A ) U vult het online formulier in. Of

B) via het pdf formulier. Zie onderstaand:

1) het aanmeldformulier in. U stuurt deze op naar het secretariaat per adres:

Secretariaat KIS
Engelandstraat 76
1966 NJ Heemskerk

De door u opgegeven gegevens worden verwerkt volgens onze privacy verklaring.

Vervolgens ontvant u per mail een bevestiging van uw inschrijving met een overzicht van de door u opgegeven gegevens. Dit overzicht heet ‘basisgegevens ledenadministratie’. Bewaar dit formulier goed. Mochten er in de toekomst gegevens gewijzigd moeten worden kunt u dit weer doorgeven aan ons secretariaat.

2) U ontvangt van de penningmeester een contributienota.

3) U bent lid.
Contributie


De contributie voor een kalenderjaar staat vermeld op de pagina van de algemene voorwaarden.

U dient het lidmaatschapsgeld na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden?

Dan komen de kosten voor de betalingsherinneringen bovenop de contributienota. De Algemene Ledenvergadering heeft daarmee ingestemd. U kunt één en ander terugvinden in ons huishoudelijk reglement.

Tijdends de algemene ledenvergadering wordt de hoogte van het lidmaatschap jaarlijks vastgesteld. Cruciaal daarbij is de hoogte van de te verwachte subsidie en/of de jaarlijkse prijsverhogingen van de zaal en baden huren.
Het bestuur van de KIS beoogt jaarlijks een aanvaardbaar contributieniveau na te streven. En uiteraard kunt u tijdens de algemene ledenvergadering uw stem laten gelden!

error: Content is protected !!