aanvraag 14 badenkaart

In verband met de corona maatregelen kunt u geen 14 badenkaart meer aanschaffen bij onze vrijwilligers. U kunt deze aanschaffen door onderstaand formulier in te vullen. U krijgt, na betaling, de kaart per post toegezonden. De kosten bedragen € 35,– incl. verzendkosten.  

Let op! De kaart kan alleen aangeschaft worden door een hoofdlid. Dit lid heeft een grijs lidmaatschapspasje. Op dit pasje staat ook het lid nummer! Zonder geldig lidpasje kan geen kaart worden aangeschaft.

U kunt na het verzenden het bedrag ad € 35 overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL90 INGB 003 2782 61 ten name van 

Kennemer Invaliden Sportclub – KIS – 

onder vermelding van lidnummer hoofdlid