Bankgegevens

U kunt op de volgende manier betalen:

via een overschrijving naar de volgende bank: IBAN nummer :

NL90 INGB 0003 2782 61

ten name van de Kennemer Invaliden Sportclub -KIS- onder vermelding van het contributienummer. Dit staat vermeld op de contributienota die u van ons ontvangt.

U kunt kiezen voor de afgifte van een automatische incasso. Dan wordt het verschuldigde bedrag in termijnen geïncasseerd.

Intrekken machtiging, vul dit formulier in. Wordt automatisch naar de penningmeester gestuurd. Liever papieren versie? klik hier.

Voor de contributie bedragen verwijzen wij u naar de pagina lidmaatschap.

error: Content is protected !!