Bewegen in warm water in corona tijd

dit uur heeft een besloten leden aantal

Versie 2010004 bijgewerkt 04 oktober 2020

Introductie

De complete plannen van aanpak zijn hier te downloaden. KLIK HIER.

Het zal voor iedereen even wennen zijn om in de moeilijke omstandigheden weer te kunnen sporten. Wij snappen dat sommige maatregelen in uw ogen onredelijk over komen. Maar verplaatst u zich dan in de situatie van de andere partij. Iedereen binnen deze gemeenschap, het bestuur, de verhuurders, de sporters voor en na u, hebben met de zelfde materie te maken. Probeer a.u.b. de situatie leefbaar en acceptabel te houden.

Onderstaande tekst is opgenomen in een uitgebreid document, genoemd ‘Plan van aanpak – Sporten Heliomare door de KIS’. In dit protocol hebben wij voor alle sport uren richtlijnen samengesteld om het sporten weer enigszins mogelijk te maken. Geniet van het moment van uw sport en zie door de vingers de zaken waar u tegen aan loopt. Wij hopen van ganser harte op betere tijden.

Let op!

Omwille van het beperkte aantal toegestane zwemmers in de baden van Heliomare op maandag en dinsdag, wordt u verzocht slechts één reservering per dag per week te maken. Op deze manier krijgt iedereen de kans om aan zijn of haar sport uur deel te nemen. Zodra de situatie het weer toelaat, zullen wij deze maatregelen heroverwegen. 

De richtlijnen bewegen in warm water bad Heliomare

 • U heeft zich van te voren aangemeld voor dit uur bij het secretariaat. Klik hier.
 • Er mogen slechts 15 leden gebruik maken van dit uur. De nr. 16 etc en volgende worden automatisch verplaatst naar de week erop. U ontvangt hiervan expliciet een bericht van het secretariaat.
 • Bij binnenkomst locatie geldt dat u verplicht bent een mondkapje te dragen;
 • U mag in de centrale hal NIET wachten. Wachten doet u buiten. Houdt buiten ook 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Binnenkomst centrale hal Heliomare MOET u uw handen desinfecteren. Volg de aangegeven routing van Heliomare.
 • Meld u aan bij de toezichthouders. Zij kunnen u afvinken.
 • U mag 10:50 uur een kleedkamer betreden. Naast de oorspronkelijke dames en heren kleedkamer is nu ook kleedkamer 3 in gebruik. Deze is alleen voor dames toegankelijk en alleen als de oorspronkelijke dames kleedkamer vol is. U bereikt deze kleedkamer via de gang polikliniek (klapdeuren met vuurtoren erop en dan eerste deur links). Maximaal 5 personen in kleedkamer 3. 
 • Houdt u zich aan de corona maatregelen getroffen door Revalidatie Centrum Heliomare in de kleedkamers. Plaatsen waar u kunt plaatsnemen zijn duidelijk aangegeven.
 • Voorzie u zelf van makkelijke kleding. Bijvoorbeeld een trainingspak. Dit bevordert de omkleedsnelheid, zodat overige leden niet lang hoeven te wachten.
 • U laat geen spullen, kleding en/ of tassen achter in de kleedkamer. Deze neemt u mee naar het badlokaal.
 • Er mogen geen scootmobielen geplaatst worden in de kleedkamer. Deze dienen zoveel mogelijk buiten het pand geparkeerd te worden. Indien u niet in de gelegenheid bent om de loopafstand buiten / kleedkamer te overbruggen, kunt u een transfer maken in de centrale hal naar een zogenaamde ‘natte rolstoel’. Wij kunnen echter onze vrijwilligers niet verplichten om medewerking te verlenen aan het maken van de noodzakelijke transfer. Wij adviseren u om een vast ‘maatje’ of familielid te regelen voor deze transfer. Anderzijds is het niet mogelijk om het bad te betreden. 
 • Om het badlokaal te betreden volg de instructies op van zowel onze eigen kaderleden alsmede de instructeurs van het uur voor u.
 • Alvorens u het water in mag, wordt u opgedragen een plaats in te nemen in het lokaal. Dit kan zowel in als uit het bad zijn. U mag namelijk wel gezamenlijk in het bad met mensen van het voorgaande uur, maar u mag elkaar niet passeren buiten het bad. De situatie ter plaatse zal leidend zijn in deze.
 • Na toestemming mag u het bad betreden en starten met uw zwem uur.
 • In het bad hoeft u geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar blijf s.v.p. in beweging.
 • De kleedkamer is na 11:00 uur voor de vertrekkende groep. Arriveert u later dan 11:00 uur kunt u alleen gebruik maken van de kleedfaciliteit indien daar ruimte voor is. Met als stelregel, dat vertrekkende badgasten voorrang hebben.
 • Dit houdt ook in dat u niet voor 11:45 uur het bad mag verlaten om om te kleden. Deze tijd is namelijk voor de opvolgende ploeg zwemmers.
 • Om 11:45 uur krijgt u het signaal om het bad te verlaten.
 • Douche thuis om tijd te besparen.
 • Indien de kleedkamer vol is, wacht u even in het badlokaal op aanwijzing van de aanwezige kaderleden.
 • Na het omkleden verlaat u direct het pand via de hoofduitgang en volgt daarbij de corona maatregelen van Heliomare op.10:50 

Algemene corona maatregelen Sportvereniging KIS

 1. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk;
 2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 5. Bij toegang middels blauwe strippenkaart; bestel en betaal deze vooraf online (https://dekis.nl/webshop/);
 6. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 7. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 8. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 9. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 10. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 12. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan;

Bezoek van het zwembad

Routing/aanmelden:

 1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar; deelnemers zwem uren komen binnen via de hoofdingang en verlaten het revalidatiecentrum ook weer via de hoofdingang;
 2. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;
 3. Inchecken (noodzakelijk !!) gebeurt bij de kaderleden van KIS doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en het kaderlid dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact;
 4. Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5m afstand niet in het geding komt;
 5. De KIS hanteert een systeem dat registreert welke leden er op welke dag zijn binnen geweest, zie punt 3;

Omkleden:

 1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines. Mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat; Draag makkelijk kleding zodat omkleden vlot kan geschieden. Zo kunnen zowel vertrekkende als binnenkomende zwemmers gebruik maken van de kleedcabines.
 2. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te wijzen;
 3. Elke badinrichting bepaalt waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. U laat dus geen spullen achter in de kleedkamer. Ook is het mogelijk kleding in tassen op te bergen en deze op een aangegeven plek te plaatsen.

Douche en toiletgebruik:

 1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;
 2. Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden;

  3. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Zwemmers wordt gevraagd om vooraf thuis naar het toilet te gaan. Was na gebruik van toiletvoorziening je handen met zeep;

 3. Douches mogen gebruikt worden mits de afstandsregels blijven gehandhaafd;

Gebruik materialen en hygiëne:

 1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;
 2. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.

Activiteiten in de badinrichting

Banenzwemmen

 1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;
 2. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht[1]
 3. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen;

[1] Dus tijdens het zwemmen is het toegestaan binnen 1,5m van elkaar te komen. Het is niet gewenst elkaar actief op te zoeken of te benaderen.