Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligersavond KIS
De vrijwilligers van KIS aan de dis

Restaurant La Citadel in Heemskerk was op 15 november 2019 het toneel voor de jaarlijkse vrijwilligersavond van de KIS.

Op deze manier worden de vrijwilligers bij de KIS in het zonnetje gezet voor hun inzet in het afgelopen jaar. Als vereniging zijn wij ontzettend blij met onze vrijwilligers die geheel kosteloos hun kennis en kunde ter beschikking stellen voor de aangepaste sport. Met deze avond willen wij deze kaderleden namens de sporters feitelijk bedanken voor weer een jaar begeleiding!

Tevens hebben wij op deze avond mw. Guret v.d. Eshof bedankt voor haar jarenlange inzet voor de KIS. Zij stopt per 31 december met haar werkzaamheden. Guret heeft een aantal jaren in het bestuur gezeten, is de vertrouwens contact persoon binnen de vereniging en is toezichthouder op de donderdagavond. Met een mooie bos bloemen en een cadeaubon is zij in het zonnetje gezet voor haar inzet.

Besluit bestuur zaterdaggroep

Op de zaterdag ochtend heeft de KIS een sport uur ‘bewegen in warm water’.

Het bestuur is gevraagd een standpunt in te nemen inzake de problematiek rondom het meebrengen van (klein)kinderen en familieleden in het bad.

  • Wij hebben daarbij zorgvuldig de betrokkenen gesproken en gekeken naar een oplossing. Wij moeten daarbij constateren dat er geen oplossing mogelijk is. De wettelijke regeling rondom toezicht op zwembaden is heel duidelijk. Zonder nu inhoudelijk op deze wettelijke regeling in te gaan, heeft het bestuur besloten dat in het vervolg kinderen tijdens dit zwem uur niet meer zijn toegestaan. Het is nu eenmaal niet te verenigen met de doelstelling en het huidig toezicht tijdens dit sport uur.
  • Het meenemen van familieleden achten wij niet toegestaan omdat we nu eenmaal te maken hebben met een wachtlijst voor dit uur. Alleen diegene geregistreerd staan als lid, mogen gebruik maken van dit uur.
  • Indien de leiding bij afwezigheid zelf voor vervanging zorgt en deze vervanging neemt bij gebrek aan oppas haar kinderen mee, staat het bestuur dat toe mits er toezicht wordt gehouden op het kleine bad waar deze kinderen zich dan in bevinden.

Bovenstaand besluit zal in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.