Vertrouwens Contact Persoon worden bij de KIS

afbeelding oor

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen een vereniging of bond het eerste aanspreekpunt voor leden met een vraag of klacht. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. Het Centrum Veilige Sport Nederland biedt opleidingen aan voor professionals en vrijwilligers. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag geen bestuursfunctie hebben.

De KIS is op zoek naar een nieuwe Vertrouwens Contact Persoon voor onze vereniging. De huidige VCP legt per 1 januari haar functie neer. Alvorens je als VCP wordt aangesteld ontvang je een ééndaagse cursus om de ‘ins- & outs’ rondom de functie tot je te nemen.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of als zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn. De scholing is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige scholing waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De scholing wordt afgesloten met een bewijs van deelname van NOC*NSF Academie voor Sportkader. 

Spreekt jou dit aan en wil jij je inzetten voor onze vereniging? Neem dan contact op met het secretariaat, mevrouw Inge Bakker – Loos op telefoon 0251 – 25 47 14 of per mail secretariaat@dekis.nl

Maatje worden bij de KIS

Onze sporters hebben behoefte aan gezelschap in het water, hetzij in de vorm een praatje, een balletje overgooien of even begeleiden naar de kleedruimte. Daar draag je de sporter weer over aan het eigen begeleidend personeel. Je staat er in dit bad uiteraard niet alleen voor. Het toezicht op deze baden is in handen van onze vrijwillige toezichthouders. Je taak is enkel het begeleiden en vermaken van de bezoekers in het bad.
Dit betreft een vrijwilligersfunctie en zou bij voldoende aanmeldingen in een poultje kunnen worden voltooid, anders wekelijks.
Je hebt empathie met onze doelgroep en uiteraard dien je in bezit te zijn van een zwemdiploma. Daarnaast vindt je het geen probleem om middels interne opleidingen je verder te bekwamen in o.a. reanimatie.

Wanneer: Donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
Waar: Sportfondsenbad te Beverwijk

Durf jij deze uitdaging aan? Wil jij maatje worden bij de KIS?
Laat het ons zo spoedig mogelijk weten!
Neem contact op met Inge of Timo Bakker, bestuurlijke begeleiding van dit zwem uur. Te bereiken op 0251-254714 of via de mail secretariaat@dekis.nl