Contributieladders aangepast badminton bij Sportvereniging KIS

Binnen de KIS is een jeugdgroep en een volwassenengroep. De contributiehoogte voor jeugd geldt tot en met de leeftijd van 15 jaar. In het jaar waarin het jeugdlid op 1 januari de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt zal het volwassenen tarief in rekening worden gebracht.

– contributieladder jeugd

– contributieladder volwassenen