Contributieladders bij bij Sportvereniging KIS

De datum waarop u uw lidmaatschap start is leidend voor de hoogte van de contributie. Zo betaald een lid die het gehele jaar lid is meer, dan een nieuw lid in oktober. Onderstaand vind u de linken naar de diverse contributieladders van onze sport activiteiten

Wat betaal ik als ik in de loop van het jaar lid wordt?

Zwemmen algemeen 2019

Hydrotherapie 2019

Aangepast badminton 2019