Contributieladders bij bij Sportvereniging KIS

De datum waarop u uw lidmaatschap start is leidend voor de hoogte van de contributie. Zo betaald een lid die het gehele jaar lid is meer, dan een nieuw lid in oktober. Onderstaand vind u de linken naar de diverse contributieladders van onze sport activiteiten

Wat betaal ik als ik in de loop van het jaar lid wordt?

Zwemmen algemeen 2019

Hydrotherapie 2019

Aangepast badminton 2019

error: Content is protected !!