Vaste stukken KIS

Deze stukken zijn de vaste documenten binnen de KIS, zoals statuten, huishoudelijk reglement etc..