ENVOZ & Sportvereniging KIS

De KIS biedt de mogelijkheid voor leszwemmen aan kinderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Hiervoor geldt wel een wachtlijst. Deze kan oplopen tot een jaar.

De KIS is aangesloten bij de ENVOZ, een orgaan dat al reeds 40 jaar is aangesloten bij de International Federation of Swimming Teachers Association (IFSTA). Deze organisatie geeft wereldwijd opleidingen aan zwemonderwijzers en geeft een complete lijn zwemdiploma’s uit via de Swimming Teachers Association in UK.
ENVOZ heeft ook een samenwerking met Zwem Onderwijs Nederland, waarmee het nieuwe Zwemsurvival ABC is ontwikkeld. Naast de normale eisen van het ABC zijn er survivalelementen in opgenomen, omdat wij vinden dat kinderen optimaal voorbereid dienen te zijn in ons waterrijke land. Survival geeft hen die zekerheid.
ENVOZ is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, een organisatie waar bijna 300 opleidingsinstituten bij aangesloten zijn. De ENVOZ werkt volgens de gedragsregels van de NRTO.
De ENZOV geeft de volgende erkende zwemdiploma’s uit:

Dit certificaat is te gebruiken na de eerste kennismaking met het zwembad. Er staan geen specifieke eisen op vermeld. Op dit certificaat kunt u de foto van het kind met of zonder ouder plaatsen.

Doel van de Teddybeer is om de allerkleinste bezoeker van de zwembaden stap voor stap vertrouwd maken met het zwembad, het water. Bijzonderheden: Bij de Teddybeer-serie wordt geen gebruik gemaakt van drijfmiddelen. Wanneer het kind in staat is aan de bepaalde eisen van de diverse diploma’s te voldoen kan de Teddybeer Brons, Zilver of Goud worden uitgereikt.

Het is in eerste instantie een juister uitgangspunt om uit te gaan van natuurlijke bewegingsvormen en voortbeweging dan het moeten voldoen aan gekunstelde of technische vormen, zeker daar waar deze onnatuurlijk zijn. In een later stadium moeten eisen worden gesteld aan de technisch correcte uitvoering van de zwemslagen. De Walvis is dan ook een toetsmoment op de weg naar het (internationale) A-diploma (Otter).

De Kikker serie zijn toetsmomenten in de opleidingsweg naar het (internationale) A diploma. (OTTER)

Stap voor stap vertrouwd raken met het water en de elementaire zwem(veiligheids) technieken leren. Dit diploma is niet alleen voor Nederland, maar een zwemdiploma dat wordt gezwommen in vele landen van de wereld. De erkenning die deze diploma´s hebben is een erkenning van de Internationale Federatie van Swimming Teachers Association (IFSTA). Een organisatie die in meer dan 20 landen over de gehele wereld diploma´s levert.

Stap voor stap vertrouwd raken met het water en de elementaire zwem(veiligheids)- en survival technieken leren. Dit diploma is niet alleen voor Nederland, maar een zwemdiploma dat wordt gezwommen in vele landen van de wereld en is erkend door Internationale Federatie van Swimming Teachers Association (IFSTA). Een organisatie die in meer dan 25 landen over de gehele wereld diploma´s levert. Het diploma is ontwikkeld in samenwerking met Zwem Onderwijs Nederland (ZON) om bepaalde overlevingstechnieken te integreren in het ABC diploma. Zodoende krijgen kinderen eerder deze technieken ter beschikking voor nog meer water- en zwemveiligheid.

Personen met een functiebeperking de kans geven om stap voor stap vertrouwd te raken met het zwembad, het water en tevens op een voor hen haalbaar niveau een diploma te halen dat qua uitstraling overeenkomt met de mogelijkheden van de kandidaat. Bijzonderheden: Bij de vissen serie wordt naar keuze gebruik gemaakt van drijfmiddelen. Wanneer de kandidaat in staat is aan de bepaalde eisen van de diverse diploma’s te voldoen kan het Goudvis-, Maanvis- of Inktvisdiploma worden uitgereikt.
Kennis maken met diverse zwem en wedstrijdvormen zoals het aanleren van zwemslagen, keerpunten en zwemmend redden.

De dolfijn serie is ontworpen voor een noodsituatie, zoals bij het ongewild in het water raken bij bijvoorbeeld het om- of lekslaan van een boot, van een surfplank afvallen en kwijtraken etc. De uitvoering van deze oefening kan plaatsvinden in een zwembad of daar, waar veilig en onvervuild oppervlakte water is. Bij de afstandproeven mogen de kandidaten zich niet van de kant, of op enigerlei andere wijze, afzetten.

Het afstand en lange afstand zwemmen is bedoeld om uithoudingsvermogen, kracht en wilskracht aan te leren.

Direct inschrijven ?

Enthousiast geworden na het lezen van onze info? Schrijf met button rechts uw pupil in zodat deze op de wachtlijst voor zwemles kan worden geplaatst.

error: Content is protected !!