Wij hebben de volgende formulieren op deze download pagina:

  1. Aanmeldformulier nieuw lid
  2. Wijzigingsformulier t.b.v. AVG
  3. Declratieformulier vrijwilligers
  4. Gedragsregels begeleiders in de sport.
  5. Geheimhoudingsverklaring Vrijwilligers
  6. Inschrijfformulier Vrijwilliger bij KIS
  7. Incassoformulier
  8. Inschrijfformulier wachtlijst zwemles

Attentie

Het kan zijn als u een formulier aanklikt dat u de melding te zien krijgt zoals rechts afgebeeld. Schrik daar niet van. Klik op download (zie oranje pijl) en open het formulier op uw computer met een PDF programma. Dan is e.e.a. gewoon zichtbaar. 

screenshot formulieren