Geen verminding op contributie bij vroegtijdig stoppen

Op het secretariaat komt met grote regelmaat de vraag binnen of er een reductie kan plaats vinden omdat mensen niet kunnen sporten. De reden kan zijn een medische behandeling of een lange vakantie.

Daar wij een een ‘gehandicapten’ sportverenging zijn, heeft het overgrote deel van onze leden een chronische beperking. Het overgrote deel loopt dus de kans een aantal malen per jaar niet te kunnen sporten vanwege deze beperking. Desondanks moet de vereniging wel langlopende huurcontracten aangaan om u de gelegenheid te bieden om te kunnen sporten zodra u daarvoor in de gelegenheid bent.

Het is daarom ondoenlijk om leden de gelegenheid te bieden om het abonnement tijdelijk stop te zetten.

Daarnaast geeft dit voor onze vrijwilligers een enorme administratieve rompslomp om dit te realiseren.

U kunt dus NIET om een tijdelijke reductie vragen vanwege het niet kunnen sporten om wat voor reden dan ook.

error: Content is protected !!