Incasso machtiging beëindigen
Ik heb de KIS een incasso machtiging afgegeven voor:

Ik wil graag een incasso-machtiging beëindigen per:

De datum van vandaag: