Incasso-machtiging online KIS

  Incassomachtiging
  Incassant: Kennemer Invaliden Sportclub - KIS -
  Incassant ID: NL24ZZZ405947870000
  IBAN incassant: NL90INGB0003278261
  Eenmalig/doorlopend: doorlopend
  Incasso-momenten: 1 januari / 1 september

  Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Sportvereniging KIS doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportvereniging KIS.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Met het terugboeken wordt tevens uw lidmaatschap gestaakt. Neem voor het terugboeken binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Met ingang van 1 april 2021 zal de automatische incasso op twee momenten per jaar worden geïncasseerd. Namelijk rond 1 januari en 1 september, ieder voor 50% van het contributiebedrag.

  Het IBAN nummer staat op naam van:

  De datum van vandaag en afgifte van de machtiging:

  error: Content is protected !!