Incasso-machtiging online KIS
    Ik wil graag een incasso-machtiging afgeven voor:


    Dit IBAN nummer staat op naam van:

    De datum van vandaag en afgifte van de machtiging:

    error: Content is protected !!