Incasso-machtiging online KIS
Ik wil graag een incasso-machtiging afgeven voor:


Dit IBAN nummer staat op naam van:

De datum van vandaag en afgifte van de machtiging: