Ondersteun onze vereniging

Sportvereniging KIS is een vereniging die mensen met een beperking de gelegenheid geeft om te sporten op eigen niveau. Dat kost geld en wij kunnen heel goed donateurs gebruiken om onze vereniging financieel te ondersteunen.

Met uw steun gunt u uw medemens met een krasje zijn eigen sport uurtje! Namens al onze sporters:

hartelijk
Bedankt!


  4. geslacht


  12.

  13. Ik/wij wens(en) graag een abonnement op:
  Zwemmen ma – di – doRevalidatie- c.q. Parabadminton woHydrotherapie zat

  14. Om lid te kunnen worden is een incasso-machtiging verplicht. De donateursgelden worden op 1 januari geïncasseerd, en voor nieuwe donateurs aan het einde van de maand van inschrijving. U machtiging betreft een doorlopende machtiging t.g.v. Sportvereniging KIS.
  Incassant ID: NL24ZZZ405947870000
  IBAN incassant: NL90INGB0003278261

  15.

  Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Met het terugboeken wordt tevens uw lidmaatschap gestaakt. Neem voor het terugboeken binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  16. Vul s.v.p. uw IBAN nummer onderstaand in:

  17.

  ———————————————————————–

  18. Datum ingang donateurschap? met ingang van vandaagmet ingang van de volgende datum:

  Met het insturen van dit document verklaar ik dat ik het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring van KIS respecteer. https://dekis.nl/huishoudelijk-reglement/

  19. Vul de datum van vandaag in:

  20.