Lidmaatschap bij Sportvereniging KIS

Om lid te worden van onze sportvereniging vult u

1) het aanmeldformulier in. U stuurt deze op naar het secretariaat per adres:

Secretariaat KIS
Engelandstraat 76
1966 NJ Heemskerk

Vervolgens ontvant u per mail een bevestiging van uw inschrijving met een overzicht van de door u opgegeven gegevens. Dit overzicht heet ‘basisgegevens ledenadministratie’. Bewaar dit formulier goed. Mochten er in de toekomst gegevens gewijzigd moeten worden kunt u dit weer doorgeven aan ons secretariaat.

2) U ontvangt van de penningmeester een contributienota.

3) U bent lid.
Contributie


De contributie voor een kalenderjaar staat vermeld op de pagina van de algemene voorwaarden.

U dient het lidmaatschapsgeld na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden?

Dan komen de kosten voor de betalingsherinneringen bovenop de contributienota. De Algemene Ledenvergadering heeft daarmee ingestemd. U kunt e.e.a. terugvinden in ons huishoudelijk reglement.

Tijdends de algemene ledenvergadering wordt de hoogte van het lidmaatschap jaarlijks vastgesteld. Cruciaal daarbij is de hoogte van de te verwachte subsidie en/of de jaarlijkse prijsverhogingen van de zaal en baden huren.
Het bestuur van de KIS beoogt jaarlijks een aanvaardbaar contributieniveau na te streven. En uiteraard kunt u tijdens de algemene ledenvergadering uw stem laten gelden!

error: Content is protected !!