Nieuwsbrief 2018-01

Contributiesysteem 2019

pictogram contributie


ondertekst

De algemene ledenvergadering heeft in het voorjaar van 2018 ingestemd met een wijziging financiering zwem uren.
Zoals u ongetwijfeld weet, betaald u naast de basis contributie van € 25 per jaar, momenteel ook kosten voor de aanschaf van uw badenkaarten.
Op het moment dat u komt zwemmen wordt er een kruisje gezet op uw badenkaart. U betaald in principe dus alleen voor die keren dat u daad-werkelijk komt zwemmen. 
En daar wringt de schoen. Als vereniging moeten we wel langdurige huur contracten afsluiten om het bad te mogen huren, doch als lid betaald u slechts die keren dat u komt zwemmen. Dit huidige systeem is niet meer vol te houden. We hebben dit duidelijk en goed onderbouwd uitgelegd op de algemene ledenvergadering van 26 maart 2018. Deze zelfde algemene ledenvergadering heeft daarom ingestemd met een wijziging contributie heffing. Wij leggen hieronder uit wat er concreet gaat veranderen.
Vast bedrag per jaar
Met ingang van 2019 gaat u een vast bedrag per jaar betalen. Voor dit bedrag mag u onbeperkt komen zwemmen op de volgende uren:

  • Maandag 12:00 – 12:45 uur zwembad Heliomare te Wijk aan Zee
  • Dinsdag 12:00 -12:45 uur zwembad Heliomare te Wijk aan Zee
  • Donderdag 19:00 – 20:00 uur Sportfondsenbad te Beverwijk

Meezwemmende familieleden
Voor meezwemmende familieleden, waarvan wij er veel hebben op de donderdagavond, is een oplossing bedacht. Voor hen kan nog wel een badenkaart worden aangeschaft. De keuze in badenkaarten wordt wel beperkt. Alleen de 14-badenkaart is in 2019 nog verkrijgbaar en deze is 12 maanden geldig. Deze badenkaart kan alleen gebruikt worden als het hoofdlid meezwemt. Willen familieleden zelfstandig komen zwemmen, dan zullen ze een eigen lidmaatschap moeten afsluiten.

Al in bezit van hoofdcontributie?

Ook de leden die al een hoofdcontributie bezitten (bijv. badminton of hydrotherapiegroep) worden in de gelegenheid gesteld om te komen zwemmen met een 14 badenkaart. Op vertoon van hun hoofdlidmaatschap is deze aankoop mogelijk. Ook hiervoor geldt: 12 maanden geldig.

Wat doe ik met badenkaarten die nog niet vol zijn?

Koopt u in 2018 een badenkaart die nog niet is verbruikt ten tijde van invoering van de nieuwe regels, kunt u een verzoek bij de penningmeester indienen voor terugbetaling van het resterende bedrag. 
Op de website zal t.z.t. een  teruggaaf formulier badenkaart ter beschikking komen om te downloaden. Deze  volledig ingevuld en vergezeld van de oude badenkaart ingeleverd bij het secretariaat, zal tot terugbetaling leiden van het nog niet verbruikte deel van de badenkaart.

Gelukkig krijgt het bestuur positieve reacties
Het bestuur krijgt positieve reacties te horen van de leden. Zij vinden het niet meer dan redelijk dat je binnen een vereniging samen (lees de leden) de kosten draag voor de exploitatie. Mevrouw H. uit Beverwijk schrijft ons: ‘Ik vind het een dapper besluit van het bestuur om de financiën onder de aandacht van de zwemmers te brengen. Uiteraard zijn er altijd zwemmers die klagen! Dat zijn meestal die mensen die slechts enkele keer komen zwemmen. Maar daarvoor ga je geen lidmaatschap aan. Samen uit! Samen thuis!

Een simpele rekensom leert ons dat bij gemiddeld 40 weken zwemmen per jaar, je per week € 3,38 kwijt bent om te kunnen zwemmen. Daarvoor mag u drie keer in de week komen zwemmen. Een los zwemkaartje bij het sportfondsenbad te Beverwijk kost u € 4,30 per keer. In Heemskerk kost een los kaartje zelfs € 6,30 per keer.

Stel u wenst uw conditie op te bouwen en u zwemt op maandag in Heliomare en donderdag in het Sportfondsenbad, dan bent u per keer slechts € 1,68 kwijt. Kijk, dat is het voordeel van het lidmaatschap van de KIS.

Totale wijziging per 1 januari 2019

tarieven 2019

Ons hoogste orgaan binnen de vereniging, de Algemene Ledenvergadering, heeft besloten per 1 januari 2019 de volgende prijzen te hanteren: 

AVG

In dit jaar is ook de AVG procedure ingegaan. U bent daar allemaal individueel over geïnformeerd. De AVG procedure houdt in dat u (opnieuw) toestemming moet geven voor gebruik van uw gegevens. Hoe deze regels bij onze vereniging worden toegepast kunt u lezen op onze website. Kijk daarvoor onder de menuknop ‘Algemeen’ bij privacy. Ruim 60% van de leden hebben gereageerd op ons AVG verzoek. Is deze nieuwsbrief u per mail toegezonden, dan heeft u ons toestemming gegeven om uw mailadres te mogen gebruiken. De 40% die niet hebben gereageerd staan alleen nog met de basis gegevens (Naam, adres + Woonplaats) in ons ledenbestand. De overige gegevens zoals het mailadres, aard van handicap etc. zijn op last van deze wetgeving verwijderd uit het systeem en vernietigd. Leden die vooralsnog toestemming wensen te geven dat wij de overige en bijzondere gegevens vooralsnog mogen gebruiken, moeten dit kenbaar maken aan de ledenadministratie. Op die zelfde pagina waarop de AVG procedure bij KIS wordt uitgelegd, staat ook een downloadlink naar het formulier ‘akkoordverklaring AVG-protocol’. U mag ook een mail sturen naar het secretariaat met het verzoek dit formulier digitaal toe te zenden. U zag wellicht al bij de gewijzigde contributieheffingen 2019 dat leden die geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens, in 2019 meer contributie gaan betalen. Dit als gevolg dat wij alles weer op papier en via PostNL moeten laten versturen. Deze kosten worden doorberekend in de contributie 2019. Let op! Leden die deze extra kosten wensen te voorkomen, moeten voor 1 december 2018 een getekende akkoordverklaring AVG procedure ondertekend ingeleverd hebben bij het secretariaat.

Website aangepast

Wij hebben het menu op de website aangepast. U kunt nu op elke pagina Clubinfo, Jeugd, Volwassenen, Algemeen en Contact vinden. Onder clubinfo vind u onder andere informatie over contributie, aanmelden, opzeggen etc. Onder de knoppen voor de jeugd en volwassenen vind u de informatie over onze sport activiteiten. Onder algemeen is informatie te vinden over o.a. kalender activiteiten, ons huishoudelijke reglement, privacy info, veilig sportklimaat en sitemap.

Sluiting rondom feestdagen

Rondom de feestdagen in december zal op de volgende data geen sportactiviteit zijn: – zaterdaggroep – hydrotherapiegroep: 28 december 2018 en 5 januari 2019 – maandaggroep – zwemmen Heliomare bad : 24 december 2018 en 31 december 2018 – dinsdaggroep – zwemmen Heliomare bad : 25 december 20018 en 1 januari 2019 – woensdaggroep – badminton Heliomare sporthal : 26 december 2018 en 2 januari 2019 – donderdaggroep – Sportfondsenbad Beverwijk : 20 december 2018, 27 december 2018 en 3 januari 2019

error: Content is protected !!