Opzeggen

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u minimaal 1 maand voorafgaand het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op te zeggen. U mag daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

U kunt ook artikel 4 van het huishoudelijk reglement raadplegen. Let op! U bent voor het gehele verenigingsjaar contributiegeld verschuldigd. Dus indien u een incasso machtiging heeft afgegeven voor termijnbetaling, dan blijft deze lopen tot einde kalenderjaar. U mag ook tot en met 31 december gebruik maken van de sportfaciliteiten.

Bevestiging van uw opzegging

Na binnenkomst bij het secretariaat wordt u opzegging verwerkt en ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging via de mail retour. Ook ontvangt u een kopie van uw mail opzegging in uw mailbox. Dus u heeft straks twee mails. Eén kopie opzegging + later een schriftelijk (PDF) bevestiging van uw opzegging. 

[contact-form-7 id=”1866″ title=”opzeggen lidmaatschap”]