Opzeggen

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u minimaal 1 maand voorafgaand het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op te zeggen. U mag daarvoor onderstaand mail formulier gebruiken, mits:

  • Uw naam
  • geboortedatum
  • adres, PC + Woonplaats

vermeld staat in het bericht. U kunt ook artikel 4 van het huishoudelijk reglement raadplegen. Let op! U bent voor het gehele verenigingsjaar contributiegeld verschuldigd. Dus indien u een incasso machtiging heeft afgegeven voor termijnbetaling, dan blijft deze lopen tot einde kalenderjaar. U mag ook tot en met 31 december gebruik maken van de sportfaciliteiten.