Opzeggen

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u minimaal 1 maand voorafgaand het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op te zeggen. U mag daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

U kunt ook artikel 4 van het huishoudelijk reglement raadplegen. Let op! U bent voor het gehele verenigingsjaar contributiegeld verschuldigd. Dus indien u een incasso machtiging heeft afgegeven voor termijnbetaling, dan blijft deze lopen tot einde kalenderjaar. U mag ook tot en met 31 december gebruik maken van de sportfaciliteiten.


    Datum van opzeggen:

    Ik heb geen automatische incasso lopen.Ik heb een automatische incasso voor één termijn per jaar (januari).Ik heb een automatische incasso voor vier termijnen per jaar. Het resterende openstaande bedrag mag per omgaande worden geïncasseerd.


    Indien opgaaf voor donateur; U mag het donateursgeld incasseren van het volgende IBAN nummer:

    Dit IBAN nummer staat op naam van :