Opzeggen

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u minimaal 1 maand voorafgaand het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op te zeggen. U mag daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

U kunt ook artikel 4 van het huishoudelijk reglement raadplegen. Let op! U bent voor het gehele verenigingsjaar contributiegeld verschuldigd. Dus indien u een incasso machtiging heeft afgegeven voor termijnbetaling, dan blijft deze lopen tot einde kalenderjaar. U mag ook tot en met 31 december gebruik maken van de sportfaciliteiten.

U kunt de gehandicaptensport ondersteunen door donateur te worden van de KIS.
Ja, ik wil graag donateur worden voor € 8,50 per jaar.Nee, ik wil geen donateur worden.

Beantwoord onderstaande vraag indien sprake is van een afgegeven incasso-machtiging: