Para-badminton in corona tijd

Versie 2008003 bijgewerkt 17 september 2020

Introductie

Het zal voor iedereen even wennen zijn om in de moeilijke omstandigheden weer te kunnen sporten. Wij snappen dat sommige maatregelen in uw ogen onredelijk over komen. Maar verplaatst u zich dan in de situatie van de andere partij. Iedereen binnen deze gemeenschap, het bestuur, de verhuurders, de sporters voor en na u, hebben met de zelfde materie te maken. Probeer a.u.b. de situatie leefbaar en acceptabel te houden.

Onderstaande tekst is opgenomen in een uitgebreid document, genoemd ‘Plan van aanpak – Sporten Heliomare door de KIS’. In dit protocol hebben wij voor alle sport uren richtlijnen samengesteld om het sporten weer enigszins mogelijk te maken. Geniet van het moment van uw sport en zie door de vingers de zaken waar u tegen aan loopt. Wij hopen van ganser harte op betere tijden.

Let op!

Omwille van het beperkte aantal toegestane zwemmers in de baden van Heliomare op maandag en dinsdag, wordt u verzocht slechts één reservering per dag per week te maken. Op deze manier krijgt iedereen de kans om aan zijn of haar sport uur deel te nemen. Zodra de situatie het weer toelaat, zullen wij deze maatregelen heroverwegen. 

De richtlijnen para-badminton woensdag in Heliomare sporthal.

 • U heeft zich uiterlijk dinsdag aangemeld voor dit uur bij het secretariaat. Zie ook deze mededelingKlik hier voor aanmelding.
 • Omdat we slechts 3 banen ter beschikking hebben, krijgt u van het kader op woensdag een WhatsApp bericht met de medeling of u kunt spelen die avond. U kunt deze ook online bekijken.
 • U mag Heliomare alleen betreden via de HOOFDINGANG.
 • Binnenkomst centrale hal Heliomare MOET u uw handen desinfecteren. Volg de aangegeven routing van Heliomare.
 • Speelt u in een sportrolstoel, zorg dat u thuis de banden hebt opgepomt.
 • Meld u aan bij het kader. Zij kunnen u afvinken.
 • U mag 18:50 uur een kleedkamer betreden.
 • Houdt u zich aan de corona maatregelen getroffen door Revalidatie Centrum Heliomare in de kleedkamers. Plaatsen waar u kunt plaatsnemen zijn duidelijk aangegeven.
 • Is kleedkamer qua gebruikers vol, wacht u op gepaste afstand in de gang.
 • Voorzie u zelf van makkelijke kleding. Bijvoorbeeld een trainingspak. Dit bevordert de omkleedsnelheid, zodat overige leden niet lang hoeven te wachten. Indien noodzakelijk mag u door een persoonlijke buddy geholpen worden bij het omkleden.  
 • U laat geen spullen, kleding etc achter in de kleedkamer. Uw kleding neemt u in een tas mee de sporthal in. Daar krijgt u een plaats aangewezen.
 • Om de sporthal te betreden volgt u de instructies op van zowel onze eigen kaderleden alsmede de instructeurs van het uur voor u.
 • Als je niet zelfstandig een transfer kan maken van je ADL naar sportrolstoel blijf je thuis (of je moet hulp meenemen vanuit je eigen familie/ sportbudy).
 • Sporters nemen op gepaste afstand plaats in de zaal.
 • Chauffeurs/begeleiders en ouders mogen de sportzaal NIET betreden. Zij dienen buiten de sporthal/Heliomare te wachten.
 • Iedereen krijgt een eigen shuttle. Tijdens het badmintonnen mag alleen de eigen shuttle met de handen worden opgepakt.
 • Er wordt geen training gegeven. U kunt vrij spelen en badminton spelen. Dit omdat luide stem verheffing niet is toegestaan.
 • Na afloop worden de shuttles weer verzameld en door het kader gedesinfecteerd.
 • U maakt alleen gebruik van eigen rackets. In verband met de corona-maatregelen mag geen speelmateriaal uit het magazijn worden betrokken.
 • Tijdens het badmintonnen hoeft u geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar blijf s.v.p. in beweging.
 • Blijf op het toegewezen veld totdat uw trainer opdracht geeft tot verplaatsen.
 • Bij overschot aan spelers, wordt gewisseld in tijdvakken van 10 minuten en ruilen dan met spelers aan de kant. Dus 10 spelen, 10 minuten pauze, 10 minuten spelen etc.
 • In de pauzes blijf je op de daartoe aangewezen plaats.
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 • Geforceerd stemgebruik in de zaal is niet toegestaan.
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie zo spoedig mogelijk via de uitgang bij de SPORTHAL. (Dus hoofdingang entree en pand verlaten via uitgang sporthal)
 • Douches mogen gebruikt worden mits de afstandsregels blijven gehandhaafd; De KIS adviseert om thuis te douchen om de doorloopsnelheid omkleden hoog te houden .
 • Indien de kleedkamer vol is, wacht u even in het badlokaal op aanwijzing van de aanwezige kaderleden.
 • Na het omkleden verlaat u direct het pand via de hoofduitgang en volgt daarbij de corona maatregelen van Heliomare op.

Algemene corona maatregelen Sportvereniging KIS

 1. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk;
 2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 5. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 6. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 7. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 8. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 9. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 10. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 11. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan;

 

Bezoek van de sporthal

Routing/aanmelden:

 1. Aankomst route via de hoofdingang; volg de routing naar de sporthal; Bij vertrek uit de sporthal kan de uitgang bij de sporthal zelf gebruikt worden.
 2. In de sporthal wordt tegen de klokrichting in gelopen. Deze routing bepaald dat sporters en bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;
 3. Inchecken (indien noodzakelijk) gebeurt bij de kaderleden van KIS doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en het kaderlid dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact;
 4. Begeleiders mogen zich niet in de zaal begeven. Sporthal is alleen toegankelijk voor sporters en kader.
 5. Ieder hanteert de 1,5 meter maatregel tijdens het NIET sporten; Sporters die met ADL sportstoel de zaal betreden en transfer maken naar sportrolstoel, krijgen een plaats toegewezen door het kader.
 6. De KIS hanteert een systeem dat registreert welke leden er op welke dag zijn binnen geweest;

 

 

Omkleden:

 1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de kleedkamers. Mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat; Draag makkelijk kleding zodat omkleden vlot kan geschieden. Zo kunnen zowel vertrekkende als binnenkomende sporters gebruik maken van de kleedcabines.
 2. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. Heliomare bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te wijzen;
 3. Na het omkleden laat u geen spullen/kleding achter in de kleedkamer. Deze neemt u mee in sportzaal in. Daar krijgt u een plaats aangewezen waar u uw spullen kunt plaatsen.

Advies voor sporters met een rolstoel

 1. Zorg ervoor dat je de veelgebruikte onderdelen van je (sport)rolstoel schoonmaakt voorafgaand aan de training. Denk aan de hoepels, banden en remmen.
 2. Normaalgesproken helpt je trainer of een teamgenoot je misschien met het klaarmaken van je trainingsspullen of de transfer naar je sportrolstoel. Dit kan nu niet. Houd er rekening mee dat je alles zelfstandig moet doen en het wat langer kan duren. Wees geduldig.
 3. Neem eventueel hulpmiddelen mee die je kunnen helpen zelfstandig te werk te gaan tijdens de training of in de voorbereiding. Denk aan een grijpstok om spullen van de grond op te rapen.
 4. Trek je trainingskleding thuis al aan.
 5. Controleer thuis of er genoeg lucht in je banden van sportrolstoel zit. Pomp ze anders op.
 6. Kom in je sportrolstoel naar de sportlocatie wanneer je niet zelfstandig de transfer kunt maken vanuit je dagelijkse rolstoel.
 7. Reis zo min mogelijk met onbekende personen. Als je het openbaar vervoer kan mijden, is dat beter.
 8. Gebruik alleen je eigen spullen en raak die van een ander niet aan. Gebruik dus ook niet hetzelfde sportmateriaal (bijvoorbeeld een bal), maar zorg ervoor dat je met je eigen spullen traint.
 9. Heb je hulp nodig bij het naar het toilet gaan? Zoek uit of dit op te lossen is middels bijvoorbeeld een uritip met urinezak of urinefles (en eventueel plastuit).
 10. Ben je niet in staat om zelfstandig te trainen, of heb je iemand nodig voor de toiletgang en overige zorg? Dan kun je alleen komen sporten met een begeleider. Deze persoon kan jou helpen als ‘sportmaatje’. Probeer zoveel mogelijk met hetzelfde sportmaatje te komen, het liefs iemand uit je eigen intieme kring (huisgenoot/gezinslid).
 11. Voor je sportmaatje gelden dezelfde regels als voor jou: kom niet binnen 1,5 meter van andere personen en raak geen spullen aan van anderen.