Sporten in een veilige omgeving

De Kennemer Invaliden Sportclub vindt het belangrijk dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. In een veilige omgeving waarin je je thuis voelt, ongeacht zijn/haar sportieve capaciteiten of achtergrond. Daarom wordt ongewenst gedrag binnen de club niet geaccepteerd en wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen.

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en andere vormen van intimidatie. Helaas komt ongewenst gedrag regelmatig en overal voor. Wat voor de één een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. Maar ook begeleiders en kaderleden kunnen in de fout gaan. Daarom hanteert de KIS de ‘gedragsregels begeleiders in de sport‘, en elk kaderlid dient zich aan deze gedragsregels te houden en te onderwerpen aan het tuchtrecht van het NOC-NSF. Wie wegens seksuele intimidatie wordt bestraft door de tuchtrechter, komt op de zwarte lijst van het NOC-NSF.

Het mooiste zou zijn als diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn iets te zeggen als diegenen waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder is of bijvoorbeeld een toezichthouder, c.q. leider/trainer is.

In zulke gevallen is het fijn om bij een persoon terecht te kunnen waar je in vertrouwen je verhaal kwijt kunt en waar je informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. Deze persoon luistert en zal eerst met jou overleggen over wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn, voordat er actie ondernomen wordt. Zo iemand noem je een vertrouwenscontactpersoon.

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag en je weet niet goed wat je daarmee moet doen, aarzel dan niet en een contact op met de vertrouwenscontactpersonen van de club. Zij kan je verder helpen.

Vertrouwens Contact Persoon KIS

Onze nieuwe vertrouwens contact persoon is mevrouw Ingrid Dudink. Zij heeft de opleiding hieromtrent bij NOC/NSF met succes afgerond en is vanaf januari 2020 de vertrouwens contact persoon bij de KIS.

U kunt haar bereiken op het mail adres: ingriddudink@gmail.com

en per telefoon is zij te bereiken op 06-484 576 32 of vast 0251- 375089

error: Content is protected !!