Sportvereniging KIS

Nieuwsbrief

Jaargang 2018 nummer 2  Redactie: secretariaat@deKIS.nl

Sarah Buwalda

Sarah Buwalda heeft op 22 november 2018 haar actie volbracht. Op geheel eigen initiatief is zij een actie gestart om geld in te zamelen voor de stichting ALS. Haar tante Angelique leed aan deze vreselijke ziekte en Sarah vond dat zij in actie moest komen.
Sarah is een heel actief lid. Elke woensdag avond krijgt zij badminton training van onze trainster Inge Bakker en elke donderdag avond komt zij vrijwel met haar hele familie zwemmen in het sportfondsenbad te Beverwijk.
Uiteraard hebben wij de actie van Sarah direct ondersteund. Een bijkomend voordeel is dat wij als vereniging ook weer even in het daglicht worden gezet.
Dus heeft de PR afdeling van de KIS alles in het werk gezet om de actie van Sarah onder de aandacht te brengen. En dat is gelukt. Alle plaatselijke en regionale kranten hebben het bericht opgepikt en op de dag zelf was er een TV ploeg van RTV IJmond en een verslaggever van Dagblad Kennemerland aanwezig om verslag te doen.  Met haar actie heeft Sarah ruim € 2.500 opgehaald.
Op onze website kunt u deze verslagen teruglezen. Kijk daarvoor in de menubalk onder clubinfo naar ‘archief’. Het item staat onder 2018 nr. 5

De contributienota’s zijn weer verstuurd

Zoals in onze diverse publicaties aangegeven hebben wij de contributie nota’s 2019 in de eerste week december 2018 verstuurd.

Heeft u geen nota ontvangen? Kijk dan in uw spam box. U heeft de nota ontvangen via het email kanaal ‘noreply@dekis.nl ‘. Deze mail account is alleen bedoeld om te versturen. U kunt hierop NIET antwoorden. Heeft u vragen over uw nota of geen nota ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat via de contact pagina.

Pasjes
Bij betaling worden in januari op de zwem uren de pasjes verstrekt. De basis zwemmers (ma-di-do) krijgen het gebruikelijke pasje, geldig voor 2019. En de overige sporters die willen zwemmen op de maandag, dinsdag of donderdag krijgen een zilveren pasje. Hiermee is het voor de leiding direct zichtbaar dat deze leden gerechtigd zijn om een badenkaart aan te schaffen.

Op onze website hebben wij de meest gestelde vragen gepubliceerd. Kijk daarvoor in het archief (clubinfo) onder item nummer 3.

Sinterklaas op bezoek in het sportfondsenbad te Beverwijk

 

Sinterklaas en Piet op bezoek bij de KIS

Op ons wekelijks zwem uur in het sportfondsenbad te Beverwijk, werden de zwemmers op 29 november jl. verrast met een bezoek van de Sint en vele pieten. Zichtbaar genoten de deelnemers van de rare fratsen die de pietjes uithaalden in het zwembad. Sinterklaas had voor iedereen ruimschoots de tijd om alle verhalen en verzoekjes aan te horen. Na afloop lieten de pietjes voor alle kinderen een chocoladeletter achter. Voor videoverslag klik op volgende link: https://bit.ly/2Efn8Hi

Contributie in termijnen betalen

Wellicht ten overvloede, maar u kunt uw contributie nota in termijnen betalen. Voorwaarde daarvoor is dat u een incasso-machtiging afgeeft. Wilt u voor 2019 in aanmerking komen voor termijn betaling, dan moet u voor 21 december 2018 een ingevuld incasso formulier bij het secretariaat aanbieden. U kunt dit formulier downloaden vanaf onze website. Ga daarvoor naar het menu, klik op ‘clubinfo’ en zoek naar downloads. Op de pagina downloads is het nummer 6 ‘machtigingskaart incasso’. U mag het formulier ook duidelijk gescand retourneren via ons secretariaat. Meer info: www.dekis.nl

Sluiting rondom feestdagen 2018

Wij hadden de sluitingsdata rondom de feestdagen al in onze nieuwsbrief 1 geplaatst, maar u kunt ze altijd terug vinden op onze website. Kijk daarvoor in het menu onder algemeen bij kalender.
Meer info: kalender

Problemen bereikbaarheid leden

De AVG verordening verbied het ons om leden direct te benaderen die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Ruim 40% van onze leden hebben niet gereageerd op ons AVG verzoek in april 2018. En na 25 mei 2018, de datum waarop de AVG wetgeving van kracht is gegaan, hebben wij van deze leden deze gegevens verwijderd uit de basis administratie.
Op 6 december 2018 was er een technische storing in het Sportfondsenbad te Beverwijk en daarmee was het voor het secretariaat erg moeilijk om leden te bereiken die geen toestemming hebben gegeven.
Vooralsnog AVG toestemming geven? Lever het formulier ‘Akkoordverklaring AVG-protocol’ (te vinden onder downloads nr. 2) in bij het secretariaat. Dan kunnen wij iedereen weer bereiken. En, het scheelt u kosten. De contributie van leden zonder mail adres is € 2,50 hoger dan die met werkend mail adres. Dit ter financiering van de porti en administratie kosten.