Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018

Op maandag 26 maart 2018 vond de algemene ledenvergadering plaats van onze vereniging. Hoewel de zaal redelijk gevuld was, was er geen sprake van een meerderheid van stemgereichtigde leden.

Voorzitter Jessica Runderkamp opende klokslag acht uur de vergadering met een minuut stilte voor alle leden die het afgelopen jaar zijn overleden.

Tijdens de behandeling van de ingekomen stukken en mededelingen betoog secretaris Inge Bakker dat het haar verdriet deed dat de, hoewel de opkomst goed was te noemen (veel beter als voorgaande jaren), de oorzaak van deze opkomst, een verkeerd beeld geeft. Waarom komen de leden alleen als er iets op het spel staat. Wij hebben in de oproep medegedeeld dat de continuiteit van de zwemuren onder druk staat, hetgeen nu tot een toename van de opkomst leidt. Het moet ook een blijk van waardering wezen, aldus Inge, dat leden één keer per jaar naar de vergadering komen, om het bestuur voor hun werkzaamheden te steunen en ook daadwerkelijk mee te praten over de vereniging. Wat doet het dagelijks bestuur nu eigenlijk? klik hier voor het antwoord.

Het bestuurlijke werk loopt werkelijk de spuitgaten uit, en kan niet meer met 20 – 30 jaar geleden vergeleken worden. De wet- en regelgeving is complex geworden en vragen een constante aandacht van het dagelijks bestuur. En daarom vindt zij het jammer, dat nu alleen de leden komen als het hen zelf betreft. Laten we hopen dat in het vervolg de leden ook op de algemen ledenvergadering aanwezig zullen zijn, als minder dringende zaken hun aandacht vragen.

Tijdens deze vergadering is het secretarieel jaarverslag alsmede het financiële jaarverslag aan de orde gekomen. Wij hebben het afgelopen jaar meer uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. Eén van de oorzaken is de lage bezettingsgraad van de maandag en dinsdag groep, alsmede de hoge kosten van het sportfondsenbad.

Penningmeester Timo Bakker legt in een powerpoint de opties uit en komt met een voorstel tot wijziging in wijze van contributieheffing die unaniem door de zaal wordt ondersteund.

Echter door de lage opkomst der stemgerechtigde leden, laat ons statuut het niet toe hierover een rechtsgeldig besluit over het nieuwe huishuidelijk reglement te kunnen nemen. Een nieuwe algemene ledenvergadering zal moeten worden uitgeroepen. Bij deze bijeenkomst geldt dat de meerderheid van de opkomst van stemgerechtigde leden leidend is. En niet zoals bij een normale algemene ledenvergadering een meerderheid qua ledenbestand met stemrecht. De leden zullen geïnformeerd worden over de nieuwe datum.

Bij de bestuursverkiezing hebben we afscheid genomen van mw. Henny Al – Tervoort. Zij heeft van maart 2010 tot en met maart 2018 zitting genomen in het bestuur.

Namens het bestuur bedanken wij Henny hartelijk voor haar inzet tijdens haar bestuurlijke periode en we hopen dat ze als lid nog lang gebruik mag maken van onze zwem uren.

Er hebben zich twee kandidaten opgeworpen om haar plaats in te nemen, t.w. mw. B. Keur en dhr. P. lenting. Beiden zullen door het bestuur verder benaderd worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!