Uitnodiging ALV 2018

In toenemende mate constateert het bestuur van de KIS een afnemend ledenaantal op de Algemene Leden Vergaderingen van de KIS. Slechts een handjevol leden neemt de moeite om bij deze (voor u) belangrijke vergadering hun stem te laten horen. Wij realiseren ons dat het bijwonen van een vergadering niet tot de plezierigste bezigheden behoren, maar u moet zich wel realiseren dat de vereniging alleen bestaat uit u en de vrijwilligers die het voor u wekelijks mogelijk maken om te sporten. Wij zien namelijk bij de ALV wel die vrijwilligers zitten, maar niet de leden. Zou het dan niet een vorm van dankbetuiging jegens die vrijwilliger zijn om toch die vergadering bij te wonen en uw stem te laten horen! Namens u zelf, alvast dank voor de te nemen moeite!

Algemene Ledenvergadering 2018

Direct afmelden voor de vergadering: klik hier.

Wanneer : Maandag 26 maart 2018

Tijd : 20:00 uur (zaal open 19:30 uur )

Locatie : Zaal 3 (Kapel) Revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 27 maart 2017. Voor diegene die niet in het bezit zijn van de notulen liggen deze ter inzage bij alle bestuursleden, maar liggen ook ter inzage in de zaal. U kunt deze ook desgewenst digitaal opvragen bij secretariaat at dekis.nl .

3. Ingekomen stukken

4. Voorlezing secretarieel jaarverslag.

5. Financieel overzicht KIS. De zaal is open vanaf 19:30 uur, zodat u op uw gemak het financieel overzicht kunt bekijken. U kunt ook minimaal één week van te voren een pdf opvragen op secretariaat at dekis.nl .

6. Verslag van de kascommissie (dhr. R. Nan en mw. J. FLoris – van Lieshout, met als reserve mw. G. vd Eshof – Smit)

7. Verkiezing kascommissie 2019.

8. Begroting 2019

9. Bestuursverkiezing : Aftredend en niet verkiesbaar mw. H. Al – Tervoort.

10. Jaarlijkse verkiezing voorzitter: aftredend en herkiesbaar, mw. J. Runderkamp. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden op secretariaat at dekis.nl .

11. Aanpassing regels Huishoudelijk Reglement.

12. Aanpassing Algemene Voorwaarden 2019 (contributieverhoging / prijsaanpassing )

13. Bespreking zwemmen. Met o.a. invoering van een zwemreglement, jaarkaart zwemmen, wat te doen met zwem uren in Heliomare en overstap naar ENVOZ.

14. Bespreking badminton.

15. Wat er verder nog ter tafel komt / rondvraag.

16. Sluiting.

Indien u niet in de gelegenheid bent omt deze vergadering bij te wonen, kunt u zich hier afmelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!