Werkzaamheden dagelijks bestuur Sportvereniging KIS

Zoals de secretaris tijdens de algemene jaarvergadering 2018 betoog, doet het het bestuur verdriet, dat de leden alleen op de jaarvergadering komen als er daadwerkelijk belangrijke zaken op het spel staan, terwijl het bestuur juist uw stem ook hoort tijdens normale situaties.

Wat doet het dagelijks bestuur nu eigenlijk voor u en de vereniging? We hebben e.e.a. voor u op een rijtje gezet:

 • Ledenadministratie intern
 • Ledenadministratie extern (Badminton Nederland)
 • Ledenadministratie extern (Gehandicaptensport Nederland)
 • Verzorgen dat alle ledenpasjes jaarlijks bij de leden komen (bezoek van 5 weken naar alle locaties)
 • Boekhouding (verzorgen van de uitgaven / inboeken van de facturen /
 • Contributie nota’s maken
 • Controle op tijdige betalingen
 • Niet tijdig betalende leden herinneren c.q. sommeren
 • Incasso administratie maken (bijhouden wie heeft incasso machtiging afgegeven en daar 4 keer per jaar een incasso doen voor uitgaan)
 • Jaarcijfers maken voor ledenvergadering.
 • Jaarcijfers maken conform de gestelde eisen die subsidie gevende gemeentes stellen.
 • Subsidies aanvragen bij de diversen gemeenten volgens ieder zijn eigen protocol
 • Telefonisch overleg met leden.
 • Inschrijfformulieren toezenden naar potentiële leden.
 • Inschrijfformulieren verwerken volgens AVG protocol.
 • Ledenpasjes maken en toezenden.
 • Ledenlijsten maken voor kaderleden en deze up to date houden.
 • Onderhoud van de websites
 • Onderhoud van social media
 • Aflopen van bijeenkomsten met de buurtcoach aangepaste sporten Beverwijk / Heemskerk (3 á 4 keer per jaar);
 • Aflopen bijeenkomsten Badminton Nederland (landelijke bijeenkomsten o.a. werkgroep aangepast badminton (2x per jaar)) ;
 • Aflopen bijeenkomsten Badminton Nederland  / regio bijeenkomsten – c.q. flagshipbijeenkomsten (2á 3 keer per jaar).
 • Aflopen bijeenkomsten Gehandicaptensport Nederland (2 á 3  keer per jaar.
 • Aflopen bijeenkomsten Sportfondsenbad huurders.
 • Aflopen bijeenkomsten Sportraad Beverwijk.
 • Aflopen bijeenkomsten Gemeentes m.b.t. wijzigingen subsidie verstrekkingen en nieuwe wet-/ en regelgeving.
 • Aflopen bijeenkomsten NOC-NSF
 • Regulier overleg met gemeentes
 • Kassa draaien op de donderdag avond SFB.
 • Vervaardigen van de badenkaarten specifiek voor
  – maandag zwemmen
  – dinsdag zwemmen
  – donderdag zwemmen
 • Onderhoud communicatiesysteem SFB (8 portofoons die bijgeladen c.q. onderhoud nodig hebben)
 • Organiseren van de cursussen voor de vrijwilligers (Reanimatie / EHBO)
 • Instant houden van de VOG procedure
 •  Instant houden van de AVG procedure (Algemene Verordering Gegevensbescherming)
 •  Leden uitnodigen voor specifieke doelen (o.a. Rabobank Fietsdag / Algemene Ledenvergadering etc.)
 • Nieuwsbrieven maken
 • Organiseren van vrijwilligersavond
 • Tijdig zorgdragen voor geldige huurcontracten SFB / Heliomare (2x per jaar).
 • Beheer en onderhoud zwemdiploma’s ENVOS
 • Beheer en onderhoud wachtlijst zwemmers
 • Beheer en onderhoud kaderleden (geldige EHBO diploma’s / BHV etc..)
 • Beheer en onderhoud wachtlijst zaterdaggroep
 • Contact met Hoge scholen inzake de inzet van stagiaires
 • Contact met Middelbare sportopleidingen inzake de inzet van stagiaires.
 • Beheer en organisatie van collecte Nationaal Fonds Sport Gehandicapten:
 • Contact met NFSG;
  Contact met de collectanten van Beverwijk;
  Zorg dragen dat de collecte bussen verspreid worden in Beverwijk
  Zorg dragen dat de collecte bussen retour komen;
  Collecte tellen en afstorten bij bank
  Bedankkaarten maken voor collectanten.
 • Bij evenementen zorgdragen dat er accommodatie wordt gehuurd.
 • Communicatie met de verhuurders bij problemen.
 • Zorgdragen voor een veiligheidsprotocol in de huur accommodaties.
 • Zorgdragen veiligheidsprotocollen worden getoetst en geoefend.
 • Schrijven Toezichtplan zwem uur Sportfondsenbad;
 • Schrijven Toezichtplan zwem uren Heliomare bad.
 • Schrijven ontruimingsplan Sportfondsenbad.