Werkzaamheden dagelijks bestuur

Wat doet het (dagelijks) bestuur voor u en voor de vereniging. We hebben de werkzaamheden voor u op een rijtje gezet:

Ledenadministratie intern


– Ledenadministratie extern (Badminton Nederland)


– Ledenadministratie extern (Gehandicaptensport Nederland)


– Verzorgen dat alle ledenpasjes jaarlijks bij de leden komen (bezoek van 5 weken naar alle locaties)


– Boekhouding (verzorgen van de uitgaven / inboeken van de facturen /


– Contributie nota’s maken


– Controle op tijdige betalingen


– Niet tijdig betalende leden herinneren c.q. sommeren


– Incasso administratie maken (bijhouden wie heeft incasso machtiging afgegeven en daar 4 keer per jaar een incasso doen voor uitgaan)


– Jaarcijfers maken voor ledenvergadering.


– Jaarcijfers maken conform de gestelde eisen die subsidie gevende gemeentes stellen.


– Subsidies aanvragen bij de diversen gemeenten volgens ieder zijn eigen protocol


– Afstorten van cashgelden bij bank


– Telefonisch overleg met leden.


– Inschrijfformulieren toezenden naar potentiële leden.


– Inschrijfformulieren verwerken volgens AVG protocol.


– Ledenpasjes maken en toezenden.


– Ledenlijsten maken voor kaderleden en deze up to date houden.


– Onderhoud van de volgende websites:

www.dekis.nl en de volgende websites:
www.KennemerInvalidenSportclub.nl
www.rolstoel-en-aangepastbadminton.nl
www.aangepaste-sporten.nl
www.uniekesporten.nl
www.50pluszwemmen.nl
www.COPD-zwemmen.nl
www.reuma-zwemmen.nl
www.sportenzonderbeperking.nl


– Onderhoud van social media


– Aflopen van bijeenkomsten met de buurtcoach aangepaste sporten Beverwijk / Heemskerk;


– Aflopen bijeenkomsten Badminton Nederland (landelijke bijeenkomsten o.a. werkgroep aangepast badminton (2x per jaar)) ;


– Aflopen bijeenkomsten Badminton Nederland  / regio bijeenkomsten – c.q. flagshipbijeenkomsten (2á 3 keer per jaar).


– Aflopen bijeenkomsten Gehandicaptensport Nederland (2 á 3  keer per jaar.


– Aflopen bijeenkomsten Sportfondsenbad huurders.


– Aflopen bijeenkomsten Sportraad Beverwijk.


– Aflopen bijeenkomsten Gemeentes m.b.t. wijzigingen subsidie verstrekkingen en nieuwe wet-/ en regelgeving.


– Aflopen bijeenkomsten NOC-NSF


– Regulier overleg met gemeentes


– Kassa draaien op de donderdag avond SFB.


– Vervaardigen van de badenkaarten specifiek voor

– maandag zwemmen
– dinsdag zwemmen
– donderdag zwemmen


– Onderhoud communicatiesysteem SFB (8 portofoons die bijgeladen c.q. onderhoud nodig hebben)


– rganiseren van de cursussen voor de vrijwilligers (Reanimatie / EHBO)


– Instant houden van de VOG procedure


– Instant houden van de AVG procedure (Algemene Verordering Gegevensbescherming)


– Leden uitnodigen voor specifieke doelen (o.a. Rabobank Fietsdag / Algemene Ledenvergadering etc.)


– Nieuwsbrieven maken


– Organiseren van vrijwilligersavond


– Tijdig zorgdragen voor geldige huurcontracten SFB / Heliomare (2x per jaar).


– Beheer en onderhoud zwemdiploma’s ENVOS


– Beheer en onderhoud wachtlijst zwemmers


– Beheer en onderhoud wachtlijst zaterdaggroep


– Beheer en onderhoud kaderleden (geldige EHBO diploma’s / BHV etc..)


– Contact met Hoge scholen inzake de inzet van stagiaires


– Contact met Middelbare sportopleidingen inzake de inzet van stagiaires.


– Beheer en organisatie van collecte Nationaal Fonds Sport Gehandicapten:


– Contact met NFSG;
Contact met de collectanten van Beverwijk;
Zorg dragen dat de collecte bussen verspreid worden in Beverwijk
Zorg dragen dat de collecte bussen retour komen;
Collecte tellen en afstorten bij bank
Bedankkaarten maken voor collectanten.


– Bij evenementen zorgdragen dat er accommodatie wordt gehuurd.


– Communicatie met de verhuurders bij problemen.


– Zorgdragen voor een veiligheidsprotocol in de huur accommodaties.


– Zorgdragen veiligheidsprotocollen worden getoetst en geoefend.