Wheels2Sport

Wheels2Sport is een uitleenservice voor sportrolstoelen en handbikes voor mensen met een handicap. Het ontbreken van aangepast sportmateriaal kan een extra drempel zijn om met sporten te beginnen. Dat is nu voorbij dankzij Wheels2Sport. Via Wheels2Sport kun je onder andere rolstoelen voor basketbal, badminton, tennis of hockey en handbikes lenen voor een periode van maximaal zes maanden.

Hoe maak je gebruik van Wheels2Sport?

Bel met 020-5840751 om een telefonische afspraak te plannen.

Tijdens deze telefonische intake wordt jou behoefte doorgenomen en het type rolstoel of handbike bepaald. Let er op dat als je een sportrolstoel aanvraagt voor badminton, dat de achterste tipwiel verder reikt dan je hoepelwielen. Dit om achterover vallen tegen te gaan.

Er wordt een afspraak met je gemaakt om de rolstoel of handbike te passen en af te stellen, op een paslocatie bij jou in de buurt.

Je kunt de rolstoel of handbike direct meenemen. Als dat niet kan, zorgen we voor aflevering.

Je betaalt een eigen bijdrage per maand (2015: € 10).

Je tekent voor een borg. Deze borg wordt alleen van je rekening afgeschreven als de rolstoel of handbike niet of beschadigt retour komt.

Je retourneert de rolstoel of handbike als je deze niet meer nodig hebt, maar in ieder geval binnen zes maanden, de maximale uitleen periode.

Meer info over Wheels2Sport vind je hier.

Hier terug naar badminton.

error: Content is protected !!